تابلوی قیمت محصولات

شرکت دنا بام گلستان تنها تولید کننده انواع قیر در شمال کشور

آزمایشگاه تخصصی قیر

آزمایشگاه تخصصی قیر

آزمایشگاه دنابام گلستان با نظامنامه مدیریت یکپارچه و تجهیزات آزمایشگاهی مدرن از بدو ورود مواد اولیه تا اتمام فرآیند تولید با انجام آزمایش‌های مورد نیاز ، روند کیفیت را تست نموده تا واحد تولیدكننده قیر بتواند با انجام تغییرات لازم محصولات را با شرایط استاندارد تولید نماید. آزمایشگاه شركت دنابام گلستان با روش های خاص در انجام آزمایش‌های مربوطه باعث افزایش راندمان، ارتقاء كیفیت محصول و كاهش هزینه‌های تولید و استفاده بهینه از منابع و تكنولوژی و افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی در انرژی و نیروی كار گردد.