آزمونهای قیر بر اساس استاندارد (ASTM)

آزمایش درجه نفوذ پذیری Penetration (ASTM-D5)
آزمایش نقطه نرمی (به روش حلقه و گلوله) (Ring& Ball ) Softening Point (ASTM-D36)
آزمایش کشش پذیری(ASTM-D113 DUCTILITY)
نقطه اشتعال و احتراق(by Cleveland open cup ) Flash point ( ASTM-D92)
آزمایش اثر لکه مواد قیری (A.A.S.H.T.O Spot Test)
آزمایش حلالیت مواد قیری در تری کلرواتیلن (STM-D2042 Solubility in Trichloroethylene)
آزمایش تعیین وزن مخصوص (by Nickel Crucible ) SPECIFIC Gravity (ASTM-D3289)
آزمایش افت وزنی بر اثر حرارتLoss On Heating) ASTM-D6)
اندازه گیری واکس (DIN EN- 12606-1 Wax Content)
اثر حرارت و هوا بر فیلم نازکی از قیر(TFOT) Thin-Film Oven Test (ASTM-D1754)
اثر حرارت و هوا بر یک فیلم نازک متحرک قیر (RTFOT) ASTM-D2872 ROLLING Thin- film Oven Test
ویسکوزیته سینما تیک (ASTM-D2170 Kinematic VISCOSITY)
ویسکوزیته دینامیک (ASTM-D2171 Dynamic Viscosity)

error: محتوای این وب سایت محفوظ شده است و قابلیت کپی برداری ندارد !

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/denabamgolestan/public_html/wp-includes/functions.php on line 3783